Niektóre firmy z
branży zauważyły już ogromny potencjał przełomowej technologii badań
krwi, jaką posiada PZ Cormay, i informują o planach wprowadzenia na
rynek urządzeń opartych również na mikroprzepływach, tylko że na
przykład przy wykorzystaniu technologii dyskowej. Nie jest to możliwe z
punktu widzenia prawnego, a własności takich urządzeń i tak plasowałyby
się zdecydowanie poniżej walorów rewolucyjnych analizatorów PZ Cormay
(prototyp już wiosną). Oprócz szybkości i jakości wyników badań, chodzi
m.in. o procedurę medyczną – konieczność pobrania krwi przez
wykwalifikowany personel i zakraplania w maszynie w sterylnych warunkach
pobranego materiału od pacjenta, podczas gdy w analizatorze PZ Cormay
pacjent podstawi palec ręki, z którego maszyna pobierze kroplę krwi i
automatycznie zajmie się przeprowadzeniem całego procesu badawczego.

Cieszymy
się ze wszystkich nowych inicjatyw w branży. Według naszej wiedzy
technologia dyskowa funkcjonuje już od 1993 roku. Tymczasem zastosowanie
przez PZ Cormay technologii mikroprzepływów oznacza przełomowy poziom
łatwości, szybkości, jakości i ceny badań, także w porównaniu do niej.
PZ Cormay posiada ochronę patentową zastosowania mikroprzepływów w
diagnostyce medycznej i nie istnieją w skali świata żadne inne
publikacje czy patenty odnoszące się do posiadanej przez nas unikalnej
technologii
– komentuje Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay.