Najbliższe wydarzenia

Prezes Folta: W nowej strategii kluczowy będzie 3LP

lut 1, 2021

Prezes Folta: W nowej strategii kluczowy będzie 3LP

W programie #PROSTOzPARKIETU gościem Barbary Oksińskiej był Krzysztof Folta. Prezes TIM-u podsumował rekordowe wyniki minionego roku, mówił też o tym, co złożyło się na tak dobre rezultaty Grupy i jak wyglądają szanse na utrzymanie dobrej passy w kolejnych okresach. Wśród priorytetów na bieżący rok wymienił wzrost liczby klientów o 10 proc. i wzrost liczby sprzedawanych asortymentów o 10 proc.

Zapytany o strategię, Prezes Folta podkreślił rolę spółki logistycznej 3LP. Już w trzecim kwartale 2020 r. przychody od klientów zewnętrznych były wyższe, niż te pochodzące z Grupy TIM. Rozwój branży e-commerce i wzrost sprzedaży internetowej będzie w dalszym ciągu napędzać przychody spółki 3LP.

Krzysztof Folta odniósł się również do notowań TIM-u. Pomimo, że w całym 2020 r. kurs akcji wzrósł o 72 proc., to jednak obecne wyceny analityków nadal są znacznie wyższe. Prezes zauważył, że rynek traktuje Grupę TIM jak tradycyjny biznes, a nie jak biznes internetowy. Z tego wynika niedoszacowanie ceny akcji. Na szczęście coraz większa grupa uczestników rynku kapitałowego zaczyna dostrzegać potencjał TIM-u.

 

Cały wywiad dostępny na: https://www.parkiet.com/