Prezes Przybyło: jesteśmy mocno niedowartościowaną spółką na giełdzie

Prezes Andrzej Przybyło był gościem Romana Młodkowskiego w telewizji Biznes24. Rozmowa dotyczyła opublikowanych ostatnio wyników finansowych Grupy AB, jej aktualnych notowań, a także sytuacji na rynku.

Prezes Przybyło wyjaśnił, w jak wymagających warunkach zostały osiągnięte raportowane wyniki, pokazujące solidność rezultatów AB. Wysoka baza 2022 roku z tytułu napływu do Polski fali uchodźców, opóźnione realizacje dostaw, a także znaczne przesunięcie przetargów publicznych to czynniki wpływające znacząco na uzyskane wyniki. Gdyby udało się spłaszczyć efekty pandemii i wybuchu wojny, wyniki finansowe byłyby znacząco lepsze. Mimo to, warto zauważyć wzrost EBITDA do poziomu 300 mln zł, wzrost zysku netto, wzrost marży operacyjnej.

W dalszej części rozmowy Prezes zwrócił uwagę na, jego zdaniem, znaczne niedoszacowanie poziomu notowań AB. Na podstawie przytoczonych wskaźników udowodnił, jak niesprawiedliwie nisko oceniają akcjonariusze wartość akcji Grupy w stosunku do innych, porównywalnych spółek. Tej sytuacji nie zmienia ani wzrost organiczny (kilkadziesiąt kwartałów raportowanych wzrostów) ani sukces ostatniej, udanej emisji obligacji (80 mln zł przy zdublowanej subskrypcji).

Na zakończenie rozmowy padło pytanie o przyszłość, o to, czego możemy oczekiwać w najbliższym roku obrotowym.

 – My widzimy tutaj takich parę trendów, które są zarówno w bliższym okresie, jak długookresowo, bardzo pozytywne dla nas. Więc my byśmy może zaczęli od tych w bliższym okresie. To chociażby programy wspierające wydatki na IT. Mamy w tej chwili realizację projektu zakupów notebooków dla uczniów w ramach tego dużego przetargu dla MEN – odpowiedział Andrzej Przybyło, prezes Grupy AB.

Cała rozmowa dostępna na: https://biznes24.pl/