Prezes Przybyło: Przed Grupą AB rysuje się bardzo interesująca przyszłość

Na łamach „Parkietu” ukazał się obszerny wywiad z Andrzejem Przybyło, prezesem i założycielem Grupy AB. W rozmowie z red. Katarzyną Kucharczyk prezes Przybyło mówi o sytuacji w spółce, planach na przyszłość, a także o otoczeniu makro i zawirowaniach związanych z sytuacją na rynku.

Popyt na sprzęt IT i usługi cyfrowe systematycznie rośnie. Skuteczna realizacja długoterminowej strategii wzrostu powoduje, że wrocławski dystrybutor rośnie nawet szybciej od rynku. Wypracowanie skutecznych przewag konkurencyjnych pozwala grupie z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Grupa AB charakteryzuje się relatywnie wysoką płynnością finansową. Notując w kolejnych kwartałach rekordowe zyski chce dzielić się nimi z akcjonariuszami w sposób bezpośredni, poprzez dywidendę i skup akcji własnych.

 – Analitycy giełdowi dostrzegają nasze przewagi i coraz wyraźniej wskazują na niedowartościowanie naszych akcji o przynajmniej kilkadziesiąt procent. Dlatego też oprócz kwestii dywidendy prowadzimy – poza okresami zamkniętymi, jak obecnie – skup akcji własnych. Myślimy również o zwiększeniu skali tego typu działań – zakończył rozmowę prezes Andrzej Przybyło

Więcej: „Parkiet” z dn. 17.11.2022 str. 1 lub: https://www.parkiet.com/