Prezes Przybyło: Widzimy możliwości dalszego długoterminowego wzrostu

Zapraszamy do przeczytania obszernego wywiadu z Andrzejem Przybyło – założycielem i akcjonariuszem spółki AB, w którym mówi o minionym roku, sytuacji w spółce, otoczeniu makro i planach na przyszłość.

Zapowiadane przez ekspertów mocne schłodzenie gospodarek, może być, paradoksalnie, szansą dla dużych podmiotów na uzyskanie jeszcze większych przewag konkurencyjnych. Następujące przyspieszenie cyfryzacji jest katalizatorem popytu na produkty i usługi IT. Rosnący popyt stymulują zarówno technologie, aspekty ekonomiczne, jak również aspekty środowiskowe. Nie należy zapominać o kwestiach społecznych i otoczeniu politycznym. Dodatkowym katalizatorem popytu są fundusze UE.

W rozmowie prezes Przybyło bardzo pozytywnie ocenił rok kalendarzowy 2022. Co prawda na konkretne liczby trzeba poczekać do publikacji raportu okresowego, zaplanowanej na 8 marca, jednak już w połowie roku udało się przekroczyć próg 14 mld zł obrotów narastająco za cztery kwartały. Wcześniejsze inwestycje w automatykę magazynową i automatyzację procesów oraz transakcji pozwalają, pomimo tak olbrzymiej skali działalności, zachować wysoki poziom efektywności.

Zapytany o perspektywy na 2023 rok prezes Andrzej Przybyło zwrócił uwagę na uprzywilejowaną pozycję Grupy AB jako największego dystrybutora w regionie. Przy potencjalnym spowolnieniu rynku zarówno dostawcy jak i odbiorcy preferują bezpieczny kanał sprzedaży zapewniany przez podmiot numer jeden w regionie CEE.

 – W przeszłości również doświadczaliśmy okresów bardziej wymagających dla gospodarek. Dzięki temu, że prowadzimy zrównoważone i bezpieczne zarządzanie, że staramy się dzielić zyskami z akcjonariuszami – ale w sposób bezpieczny dla rozwoju firmy – możemy odpowiedzialnie stawić czoła wyzwaniom i dalej rozwijać biznes – wskazał Andrzej Przybyło, prezes AB.

Wywiad dostępny w „Parkiecie” z dn. 8.02.2023 na str. 7 lub na: https://www.rp.pl/

Zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniu live z członkami zarządu AB zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Live dostępny na: https://www.sii.org.pl/