Prezes Przybyło: za nami udany kolejny kwartał

W rozmowie z red. Katarzyną Kucharczyk na łamach „Parkietu” prezes Andrzej Przybyło podsumowuje miniony kwartał w grupie AB, mówi o aktualnej sytuacji i swoim postrzeganiu rynku.

Prognozy analityków biur maklerskich PKO BP, Ipopemy, Trigona i BOŚ zakładały wzrost przychodów  w III kwartale do 3,9 – 4 mld zł, wyniku EBITDA do 61 – 65,6 mln zł i wypracowanie zysku netto na poziomie 30 – 33 mln zł. Pomimo, że grupa AB nie publikuje prognoz, prezes podkreślił wartość przewidywań ekspertów. Równocześnie, po raz kolejny zauważył, że akcje AB są w jego ocenie mocno niedowartościowane. Potwierdzają to zarówno niższe w stosunku do giełdowej konkurencji wskaźniki, jak i rekomendacje analityków. Eksperci zalecają kupowanie walorów, szacując cenę docelową na poziomie 82 – 83,9 zł, czyli ok. 30 proc. wyżej od aktualnego kursu. Spółka wykorzystuje niedoszacowanie swoich akcji sukcesywnie skupując je podczas kolejnych sesji. Do tej pory udało się w ten sposób nabyć już ponad 355 tys. akcji, co stanowi 2,2 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Ambicją spółki jest wypłacanie coraz wyższych dywidend. Jednak priorytetem pozostaje stabilna sytuacja finansowa, pozwalająca na ciągłą ekspansję i efektywne finansowanie rozwoju. W stosownym czasie pojawi się rekomendacja zarządu, jednak ostateczna decyzja należeć będzie do akcjonariuszy i zostanie podjęta na wiosnę, podczas walnego zgromadzenia.

W dalszej części rozmowy prezes opowiada o realizowanych kontraktach i przyszłych projektach. Trzeci kwartał był czasem realizacji ogromnego przetargu na prawie 400 tys. laptopów dla uczniów czwartych klas. Dzięki dobremu przygotowaniu Grupie AB udało się obsłużyć dużą jego część. W perspektywie widać kolejne duże projekty wspierające popyt na sprzęt IT, jak bony dla nauczycieli na 465 tys. laptopów, program pożyczkowy na transformację chmurową czy program rozwoju dostępu do szybkiego Internetu. Pojawiają się przetargi w administracji państwowej czy wojsku. Inwestuje tez sektor prywatny.

Zapytany na zakończenie rozmowy o perspektywy dla głównych rynków grupy AB prezes Przybyło odpowiedział w swoim stylu:

 – Zawsze widzieliśmy szklankę do połowy pustą, natomiast osobiście jestem spokojny co do długoterminowego rozwoju rynku dzięki zmieniającej świat transformacji cyfrowej, a dodatkowo dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji, która otwiera nowy rozdział w IT. Już nawet teraz wydatki na IT per capita w Polsce i regionie CEE powinny być dwu–trzykrotnie wyższe, jeśli mamy się zbliżać do najbardziej rozwiniętych rynków.

Więcej na ten temat w „Parkiecie” z dn. 25.11.2023 r. na str. 5 lub na: https://www.parkiet.com/