Prezes Rutkowski o odpowiedzi na wyzwania roku 2023

Po okresie pandemii rok 2022 dawał nadzieję na stabilizację, co pokrzyżowała agresja Rosji na Ukrainę. Obecnie, na przełomie 2022/2023, mamy za sobą bardzo trudny okres, a nadchodzący rok może okazać się jeszcze większym wyzwaniem z perspektywy biznesu. W rozmowie na łamach „Pulsu Biznesu” Jacek Rutkowski, Prezes Grupy Amica i główny udziałowiec, mówi o wyzwaniach czekających biznes w 2023 roku.

Po okresie pandemii dzisiaj głównym problemem biznesu jest obrona przed skutkami toczącej się wojny w Ukrainie i poważnymi skutkami makroekonomicznymi. Nadchodzący rok zapowiada spowolnienie gospodarcze, wysoki poziom inflacji, ryzyko kryzysu energetycznego. Niepokojące wieści płyną również z Azji. Już w tej chwili daje się zauważyć spowolnienie konsumpcji dóbr trwałych, i ten stan utrzyma się zapewne w przyszłym roku – wskazał Prezes Rutkowski.

Odporność na nadchodzące wyzwania, wg Prezesa Rutkowskiego, leży w dywersyfikacji. Chodzi o konsekwentnie budowany fundament kapitałowy, dywersyfikację źródeł finansowania, energii czy dostawców. Ważny jest rozwój technologiczny i digitalizacja, elastyczne modele biznesowe.

– Zwyciężą ci, którzy będą potrafili nie tylko umiejętnie dostosować się do nowych uwarunkowań, ale też wykorzystać je do budowania przewag konkurencyjnych. Dla polskiego biznesu i przemysłu nie jest to nowe wyzwanie. Zdolności adaptacyjne nabyliśmy w czasie transformacji gospodarczej, a w ostatniej dekadzie to doświadczenie wykorzystaliśmy prawdopodobnie bardziej, niż nam się wydaje. Dlatego mimo trudnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym z nadzieją patrzę w przyszłość – zakończył rozmowę Prezes Rutkowski.

Cały wywiad dostępny na: https://www.pb.pl/