Czas: 12 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za IV kwartał 2011 roku i cały 2011 rok oraz strategii spółki na kolejne okresy
Goście: 37 analityków, 8 dziennikarzy

Priorytetem jest rewolucyjny analizator

Po uporządkowaniu struktury Grupy to Orphee stanie się platformą akwizycyjną, a PZ Cormay będzie zmniejszał liczbę akcji w obrocie

PZ Cormay, regionalny lider rynku aparatury i odczynników diagnostycznych o globalnej skali biznesu, odnotował po raz kolejny wyśmienite wyniki finansowe. W 2011 roku zwiększył skonsolidowane przychody rok do roku o 45 proc., do 89,7 mln zł. W porównaniu do 2010 roku zysk operacyjny skoczył o 147 proc., do 12,6 mln zł, a zysk netto – o 137 proc., do 14,5 mln zł. W samym IV kwartale 2011 roku, w którym m.in. kumulują się koszty operacyjne, przy przychodach blisko 25 mln zł Grupa PZ Cormay wypracowała 1,6 mln zł zysku operacyjnego i prawie 3,7 mln zł zysku netto.

– Organicznie potrafimy dynamicznie się rozwijać, podobnie jak generować wartość w przejmowanych spółkach. Od lipca konsolidowaliśmy irlandzki Innovation Enterprise, który z nierentownej spółki stał się szybko podmiotem generującym zyski – powiedział zebranym Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay S.A.

Uczestników konferencji interesowały możliwe do osiągnięcia wyniki w bieżącym kwartale i w całym roku.

– Myślę, że możemy mówić o 15-20 proc. wzrostu organicznego względem średniej z drugiego półrocza zeszłego roku [w III i IV kwartale łączne przychody wyniosły 50,7 mln zł, a zysk netto – 9,3 mln zł]. Ewentualne akwizycje zdynamizowałyby oczywiście wzrosty – odpowiadał Prezes Tuora.

Przedstawił on również założenia strategii Grupy na najbliższe kwartały.

– Naszym podstawowym priorytetem jest komercjalizacja rewolucyjnego analizatora biochemicznego. Jednocześnie porządkujemy Grupę. Zamierzamy przenieść działalność produkcyjno-handlową do zależnej szwajcarskiej spółki Orphee, która stanie się również platformą akwizycyjną. Chcemy pozostawić w PZ Cormay sprzedaż krajową (kwestia posiadanych dopuszczeń rynkowych odczynników) oraz – co najważniejsze – R[&]D wraz z patentami i działalnością innowacyjną – zakomunikował Tomasz Tuora.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Cormay 2 3.12.JPG

Ma to oznaczać przeprowadzenie przez Orphee emisji akcji o wartości 100-150 mln zł (około 30 proc. w podwyższonym kapitale), co sfinansuje zakup od PZ Cormay irlandzkiej spółki Innovation Enterprise oraz Cormay Rusland i Kormiej Diana (Białoruś), a także dwie potencjalne akwizycje – spółki z USA oraz spółki z Europy Zachodniej o komplementarnym do Grupy Cormay portfolio produktowym.

– Nie tylko nie zamierzamy rozwadniać kapitału w PZ Cormay, ale nawet chcemy przeprowadzić skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Będzie to możliwe dzięki gotówce pochodzącej od Orphee. Powodzenie projektów akwizycyjnych powinno sprawić, że nawet przy rozwodnieniu kapitału w Orphee zysk na akcję w notowanym na GPW PZ Cormay wyraźnie wzrośnie. Niemniej, tak jak wspomniałem wcześniej, priorytetem jest dla nas projekt rewolucyjnego analizatora, który może przenieść nas do zupełnie innej skali biznesowej – zaznaczył Prezes Tuora.
O tym, jak przedstawia się struktura kosztów Grupy PZ Cormay, ile zarobiły poszczególne spółki zależne, jak dużą tarczę podatkową ma Grupa oraz jakie przewagi konkurencyjne będzie posiadał rewolucyjny analizator PZ Cormay, można dowiedzieć się z prezentacji przedstawionej podczas konferencji (link poniżej).

Szczegółowa prezentacja z konferencji [link]
Raport okresowy PZ Cormay S.A. za IV kwartał 2011 r. [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Cormay 3 3.12.JPG