Projekty OZE i przemysł kolejowy napędzą Grupę Pozbud

Dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych oraz sprzedaż i produkcja magazynów energii (segment OZE), a także obsługa dużych kontraktów na modernizację wagonów kolejowych (segment przemysłu kolejowego) to obszary działalności, w których chce zaistnieć Grupa Pozbud. Oprócz wzrostu skali działalności inwestorzy będą mogli liczyć również w przyszłości na bezpośrednie wypłaty z zysków – jak poinformowała dzisiaj Spółka, publikując politykę dywidendową.

Przez ponad rok ciężko pracowaliśmy nad uporządkowaniem i optymalizacją produkcji stolarki otworowej wysokiej jakości w fabryce, w wielkopolskich Słonawach, a także wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa. Dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy już gotowi na nowe otwarcie. Kontynuujemy równolegle realizację wieloletniej umowy z zakresu budownictwa teletechnicznego, jaką realizujemy w konsorcjum dla PKP PLK. Te dwa obszary zapewniają nam stabilny fundament do myślenia o przyszłości, w której jednak główną rolę mogą grać dwa nowe obszary – mówi Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

Po miesiącach analiz, budowania zespołów i pozyskiwania partnerów możemy powiedzieć już więcej o segmencie OZE oraz segmencie przemysłu kolejowego. . Nowe segmenty, w których zamierzamy odegrać istotną rolę, to rynki o perspektywicznej wartości dziesiątek miliardów złotych. Nasza Grupa stoi obecnie przed szansami rozwoju, jakich nigdy dotąd nie miała – dodaje Prezes Fojt.

W segmencie OZE Spółka rozpoczęła już działania związane z kompleksowym dewelopowaniem terenów pod  projekty OZE z systemami zarządzania a także rozpoczęła prace przygotowawcze do wprowadzenia do oferty technologii z zakresu magazynowania energii. Obecnie w weryfikacji jest osiem lokalizacji, które mogą być potencjalnie przeznaczone pod elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o łącznej mocy 460 MW. Na tą chwilę przygotowany model biznesowy polega na dewelopowaniu i sprzedaży projektów, którymi szczególnie zainteresowane są zakłady przemysłowe oraz firmy energetyczne. Pierwsze projekty mogą przejść w fazę realizacji jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Do końca bieżącego roku Spółka zamierza również wprowadzić do oferty sprzedaż nowoczesnych modułowych systemów magazynowania energii do zastosowań przemysłowych / hurtowych, na które istnieje duży popyt.

W segmencie przemysłu kolejowego konsorcjum Pozbudu i firmy Mag-Train złożyło już oferty w postępowaniach przetargowych na modernizację 130 wagonów na łączną kwotę ponad 590 mln zł. Oczekuje jednocześnie na zaproszenie przez PKP Intercity do podpisania umowy na kwotę 70,5 mln zł, a w przypadku pozostałych przetargów –na rozstrzygnięcie. Konsorcjum planuje udział w postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, do roku 2030 na poziomie 19 mld zł.

W segmencie stolarki otworowej Pozbud do tej pory bazował w dużym stopniu na działalności handlowej i podwyższaniu wartości dodanej zakupionych półproduktów, podczas gdy obecnie skupia się na wzroście marży w oparciu o własne wyroby gotowe. W 2020 roku sprzedaż wyrobów własnych osiągnęła poziom 28 mln zł, w bieżącym roku celem Spółki jest zwiększenia sprzedaży o co najmniej 50% w stosunku do poprzedniego roku, a finalnie w pięć lat przekroczenie progu 100 mln zł. Grupa Pozbud zakłada zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, zwiększenie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie produkcji i sprzedaży drzwi wewnętrznych. W najbliższym czasie wzrost przychodów, w tym dzięki rosnącemu eksportowi, powinien skutkować uruchomieniem drugiej zmiany produkcyjnej.

W segmencie budownictwa Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030. Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R o wartości 721 mln zł, z czego do końca 2020 roku rozpoznano około 250 mln zł, umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł. Jeszcze w 2021 roku możliwe jest wszczęcie postępowań przetargowych na kontrakty warte łącznie 17 mld zł, w których to postępowaniach przetargowych może wziąć udział Grupa Pozbud.

Za nami miesiące wytężonej pracy nad sferą biznesową, ale również nad sferą finansową. Uruchamiamy własne służby księgowe, optymalizujemy systemy sprawozdawcze i zwiększamy efektywność analizy danych. Optymalizujemy również strukturę finansowania, czemu służyła przeprowadzona niedawno z sukcesem emisja obligacji. Widzimy, że z jednej strony mamy możliwości szybkiego wzrostu, ale jednocześnie chcemy dzielić się sukcesem bezpośrednio z akcjonariuszami, czemu ma służyć opublikowana właśnie polityka dywidendowa. Zakłada ona, że do 66%  zysku netto może zostać przeznaczone na dywidendę. Szczegółowe zapisy znajdują się w raporcie bieżącym – wskazuje Michał Ulatowski, Wiceprezes Zarządu Pozbud S.A.

Spółka analizuje utworzenie  struktury holdingowej, w której poszczególne spółki-córki będą odpowiedzialne za realizacje zadań biznesowych z konkretnego segmentu działalności. Planowana jest również zmiana nazwy spółki-matki notowanej na GPW, co będzie spójne ze zmianami zachodzące w Grupie.

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Pozbud, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do UE oraz USA),
  • Działalność deweloperska (w III kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią,
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych.

Od 2008 roku spółka Pozbud jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.