Raport bieżący z plikiem 55/2021

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 grudnia 2021 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl