Raport bieżący z plikiem 49/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 8 grudnia 2021 roku.

 

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl