Proponowana w zapowiedzianym wezwaniu cena za akcję Alumetalu w wysokości 78,69 zł wydaje się atrakcyjna – ocenia Łukasz Rudnik, analityk Trigon DM.

„Proponowana cena jest wyższa od naszej wyceny, zatem wydaje nam się, że jest to atrakcyjny poziom” – napisał PAP Biznes Łukasz Rudnik, dodając jednak, że przy ostatnich wezwaniach atrakcyjność oferowanych cen była różnie oceniana przez inwestorów. Trigon DM wycenia akcje Alumetalu na 73,50 zł.

 

W porannym raporcie Trigon DM Łukasz Rudnik wskazał, że obecnie średnia dzienna 3 i 6 miesięczna cena ważona wolumenem wynosi odpowiednio 78,7 zł i 74,7 zł, zatem proponowana cena jest równa minimalnej cenie ustalonej prawem.

 

„Uwzględniając wypłacone akcjonariuszom dywidendy (3,3 zł i 10,52 zł) na przestrzeni ostatniego roku, proponowana cena daje 35 proc. upside względem ubiegłorocznej ceny wezwania (68,4 zł)” – napisał analityk.

 

Dodał, że może pojawić się obawa to, czy Alumetal po przejęciu utrzyma swój charakter dywidendowy i transparentność, które zawsze pozytywnie wpływały na jego odbiór przez rynek.

 

W ocenie Łukasza Rudnika, decyzja o komunikacji planowanego wezwania wynika zapewne z faktu, że w najbliższych dniach Norsk Hydro spodziewa się pozytywnej decyzji ze strony Komisji Europejskiej.

 

Norsk Hydro ASA chce ponownie ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Alumetalu, po cenie 78,69 zł za akcję, co odpowiada łącznej cenie nabycia w wysokości około 1,23 mld zł (około 267 mln euro).

 

Spółka podała, że zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane w czerwcu 2023 roku, a intencją Hydro jest sfinalizowanie przejęcia na początku lipca 2023 roku, o ile spełnione zostaną warunki wezwania. Jego zakończenie będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków, w tym uzyskania stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 50 proc. wszystkich akcji będących w obrocie.

 

Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie około 39 proc. akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

 

Pierwsze wezwanie, ogłoszone w kwietniu 2022 roku, wygasło w związku z przedłużonym badaniem kontroli koncentracji przez Komisję Europejską. Jak podano, prowadzone przez Komisję Europejską badanie kontroli koncentracji jest nadal w toku, a podjęcie decyzji przez KE spodziewane jest do 23 maja 2023 roku.

 

W komunikacie podano, że transakcja zakłada wartość przedsiębiorstwa w wysokości około 1,6 mld zł (około 351 mln euro), biorąc pod uwagę zaraportowany dług netto na koniec 2022 roku oraz zobowiązanie z tytułu uchwalonej dywidendy w wysokości 164,5 mln zł (około 36 mln euro), której termin wypłaty został ustalony na 27 lipca 2023 roku.

 

Alumetal jest drugim co do wielkości producentem aluminiowych stopów odlewniczych w Europie o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 275 tys. ton rocznie, posiadającym trzy zakłady w Polsce i jeden w Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty głównie w Europie, a największą grupę jej klientów stanowią odbiorcy z sektora motoryzacyjnego. Alumetal ma również doświadczenie w przetwarzaniu złomu poużytkowego (PCS) i niedawno zakończył budowę nowej linii sortowniczej najnowszej generacji. (PAP Biznes)

 

pr/ asa/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl