Raport bieżący 6/2023

 

Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2022, 15/2022 oraz 30/2022 informuje, że zgodnie z aneksem z dnia 6 października 2022 r. do umowy o zachowaniu poufności z dnia 26 października 2021 r., okres wyłączności dla Hydro Aluminium AS („Inwestor”) – podmiotu z grupy Norsk Hydro ASA, na prowadzenie negocjacji odnośnie transakcji nabycia do 100% akcji Spółki przez Inwestora w ramach publicznego wezwania, z dniem 31 stycznia 2023 r. ulegnie automatycznemu przedłużeniu do momentu kiedy zarówno akcjonariusz Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA („Kluczowy Akcjonariusz”), jak i Spółka działając wspólnie nie powiadomią Inwestora na piśmie, że rezygnują z zainteresowania ww. transakcją.

Na dzień niniejszego raportu, zarówno Spółka jak i Kluczowy Akcjonariusz nie podjęli decyzji o rezygnacji z zainteresowania transakcją z Inwestorem.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że cały czas w toku jest postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dokonania koncentracji poprzez przejęcie przez Inwestora kontroli nad Spółką.