Przejrzysta struktura zdynamizuje projekty

Na łamach TVN CNBC ukazał się wywiad z Prezesem PZ Cormay Tomaszem Tuorą. Telefoniczna rozmowa rozpoczęła się od pytań o przyszłość firmy, jej perspektywy i plany. Prezes zaznaczył, że w najbliższych miesiącach można spodziewać się rozdzielenia dwóch płaszczyzn działalności grupy. Tym sposobem dwa kierunki rozwoju firmy, jakimi są prace nad rewolucyjnym analizatorem oraz akwizycje, będą mogły być realizowane niezależnie. Sprawa analizatora będzie prowadzona przez PZ Cormay, natomiast działalność akwizycyjna zostanie przeniesiona na szwajcarską spółkę zależną (Orphee). Nadanie tym działaniom większej autonomii pozwoli na większą dynamikę realizacji pojedynczych projektów. Po zakończonej restrukturyzacji Cormay będzie firmą technologiczną zajmującą się nowymi urządzeniami, a Orphee, firma zależna, będzie podmiotem odpowiedzialnym za konsolidację rynku.

Prezes zapowiedział plany akwizycji kolejnych spółek pod szyldem Orphee, a pieniądze na ten cel miałby zostać pozyskane z prywatnej emisji. Kwota, jaką Orphee miałaby pozyskać, to między 120 a 150 mln zł.

Podsumowując, prezes Tuora zaznaczył, że po sprzedaży przez Cormaya spółek dystrybucyjnych do Orphee EBDTA i zysk netto na akcję PZ Cormay wzrośnie. Przyszłoroczne wyniki mają być lepsze za sprawą kolejnego przejęcia. Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu w akwizycjach i restrukturyzacjach, jakie Cormay zdobył przy okazji przejmowania mniejszych spółek – Orphee i irlandzkiej spółki Innovation Enetrprise, teraz PZ Cormay przymierza się do przejęcia firmy o porównywalnym rozmiarze, która ma siedzibę w Europie Zachodniej.