Zarząd SONEL S.A. powziął w dniu dzisiejszym informacje o następujących transakcjach osób powiązanych: Osoba mająca dostęp do informacji poufnych kupiła w dniach 27 i 28 czerwca 2011 r. 399 sztuk akcji SONEL S.A. po średniej cenie 5,03 zł. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi