Prezes Radosław Koelner, w wywiadzie udzielonym PAP, przewiduje, że wyniki za IV kwartał zeszłego roku powinny charakteryzować się podobną, wysoką dynamiką wzrostów przychodów i zysków operacyjnych, jak we wcześniejszych kwartałach 2011 roku. Ta pozytywna tendencja ma się utrzymać także w 2012 roku. Prezes podtrzymuje, że przynajmniej do 2014 roku grupa będzie chciała utrzymać dwucyfrową pozytywną dynamikę sprzedaży. To efekt uporządkowania grupy i przeprowadzenia intensywnego programu inwestycyjnego. W rezultacie po spółce można spodziewać się dynamicznego wzrostu wyników i rekordowych poziomów raportowanych rezultatów finansowych.

[Wywiad cz.I]

[Wywiad cz.II]

[Wywiad cz.III]