PZ
Cormay otrzyma ponad 6,6 mln zł dofinansowania na rewolucyjny
analizator

Merytoryczna
ocena wniosku PZ Cormay o dofinansowanie budowy przełomowego
analizatora biochemicznego potwierdza wagę posiadanej przez spółkę
rewolucyjnej technologii.

Wniosek
PZ Cormay o dofinansowanie realizacji projektu „
Opracowanie
innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych
odczynników” został rekomendowany do wsparcia przez Komisję
Konkursową, a wynik został zatwierdzony przez Instytucje
Pośredniczące oraz Instytucję Zarządzającą (Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP). Ocena merytoryczna projektu
wypadła również bardzo dobrze, dzięki czemu Spółce – w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 1.4 –
zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 6,623 mln zł.


Cieszymy się z uznania, jakim wśród
instytucji przyznających dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej obdarzony został nasz rewolucyjny na skalę światową
projekt. To kolejne potwierdzenie jego unikalności i wartości.
Przyznana dotacja pozwoli nam na zintensyfikowanie prac nad
komercjalizacją przełomowego analizatora i zapewnieniem mu
należytego miejsca na rynku diagnostyki medycznej, który jest
obecnie warty ponad 42 mld USD

komentuje Tomasz Tuora, prezes PZ
Cormay S.A.

Dofinansowanie
z PARP dotyczy analizatora biochemicznego, będącego obecnie w
końcowej fazie badań przemysłowych, podczas których m.in.
dobierane są materiały wykonawcze dla produkcji masowej.
Technologia PZ Cormay pozwoli również na budowę analizatorów
immunologicznych i genetycznych. Przełomowość powstających
obecnie urządzeń polega na niezwykle dużej szybkości działania
(nawet 10 tys. testów na godzinę, czyli 5 razy więcej niż obecne
maksimum), małym rozmiarze (wielkość laptopa czy rzutnika wobec
obecnych kilkumetrowych urządzeń laboratoryjnych), a jednocześnie
pełnym zakresie wykonywanych badań, pełnej powtarzalności i
liniowości wyników, a także niemożliwej do uzyskania w
dotychczasowych technologiach dokładności wyniku (różnica
10-krotna). Jednocześnie urządzenia PZ Cormay będą istotnie
tańsze w zakupie i eksploatacji od obecnych aktualnie na rynku
analizatorów, a do wykonania pełnego spektrum badań wystarczy 1
kropla krwi, pobrana np. z palca dłoni (brak potrzeby używania
obecnie stosowanych probówek i igieł).


Prototyp
finalnego urządzenia zamierzamy zaprezentować już wiosną
przyszłego roku, zaledwie w rok po dokonaniu zgłoszeń patentowych
w trybie PCT. W następnym kroku będziemy m.in. prezentować i
promować nasze urządzenia na najważniejszych targach branżowych i
w prasie fachowej. Umożliwi to nam przedsprzedaż masowo
produkowanych analizatorów

wyjaśnia
Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay S.A.

Wszystkie
dotychczasowe testy w pełni potwierdzają pierwotne założenia co
do rewolucyjności powstającego urządzenia.


Spodziewamy
się, że tak istotne przewagi konkurencyjne, jakie posiada nasza
technologia, zrewolucjonizują standardy rynkowe, a jednocześnie
różne linie naszych aparatów staną się standardem zarówno w
laboratoriach, jak i w gabinetach lekarskich, karetkach czy nawet w
prywatnych domach

mówi
Tomasz Tuora
.

Otrzymana
dotacja na rewolucyjny analizator biochemiczny to już trzecie
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla innowacyjnych
projektów PZ Cormay.
We wrześniu 2009 r. Spółka otrzymała
dotację w wysokości blisko 3,2 mln zł na budowę nowego
analizatora biochemicznego z linią odczynnikową (tradycyjna
technologia). W marcu br. PZ Cormay poinformował o przyznaniu
dotacji w wysokości blisko 7,3 mln zł na opracowanie innowacyjnego
analizatora hematologicznego klasy 5-diff wraz z dedykowanymi
odczynnikami.