PZ Cormay zdobył ponad 12,6 mln zł dofinansowania na rewolucyjny analizator

Kolejne dofinansowanie ze środków UE na budowę przełomowych analizatorów biochemicznych potwierdza unikalność posiadanej przez spółkę rewolucyjnej technologii.

PZ Cormay otrzyma kolejne pieniądze na komercjalizację przełomowej w skali świata platformy technologicznej do badań krwi, dzięki czemu będzie mógł zaangażować w ten projekt mniej środków własnych. Tym razem w ramach Działania 1.4 – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyznane zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie projektu „Opracowanie wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami”. Kwota przyznanej dotacji wynosi ponad 6,03 mln zł i będzie przeznaczona na stworzenie rewolucyjnego analizatora dedykowanego dla laboratoriów analitycznych.

W sierpniu zeszłego roku PZ Cormay otrzymał analogiczne dofinansowanie w kwocie ponad 6,62 mln zł na stworzenie rewolucyjnego analizatora dedykowanego dla gabinetów lekarskich, opartego na tej samej przełomowej platformie technologicznej („Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników”).

Cieszymy się z uznania, jakim wśród instytucji przyznających dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej obdarzony został nasz rewolucyjny na skalę światową projekt. To kolejne potwierdzenie jego wartości. Przyznane dotacje zwiększają komfort prac nad komercjalizacją przełomowych analizatorów i zapewnieniem im należytego miejsca na rynku diagnostyki medycznej, który jest obecnie warty około 45 mld USD komentuje Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay S.A.

Dofinansowanie z PARP dotyczy analizatorów biochemicznych, które znajdują się obecnie w końcowej fazie badań przemysłowych, podczas których m.in. dobierane są materiały wykonawcze dla produkcji masowej. Technologia PZ Cormay pozwoli również na budowę analizatorów immunologicznych i genetycznych. Przełomowość powstających obecnie urządzeń polega na niezwykle dużej szybkości działania (nawet 10 tys. testów na godzinę, czyli 5 razy więcej niż obecne maksimum), małym rozmiarze (wielkość laptopa czy rzutnika wobec obecnych kilkumetrowych urządzeń laboratoryjnych), a jednocześnie pełnym zakresie wykonywanych badań, pełnej powtarzalności i liniowości wyników, a także niemożliwej do uzyskania w dotychczasowych technologiach dokładności wyniku (różnica 10-krotna). Jednocześnie urządzenia PZ Cormay będą istotnie tańsze w zakupie i eksploatacji od obecnych aktualnie na rynku analizatorów, a do wykonania pełnego spektrum badań wystarczy 1 kropla krwi, pobrana np. z palca dłoni (brak potrzeby używania obecnie stosowanych probówek i igieł).

Prototyp finalnego urządzenia zamierzamy zaprezentować już wiosną tego roku, zaledwie w rok po dokonaniu zgłoszeń patentowych w trybie PCT. W następnym kroku będziemy m.in. prezentować
i promować nasze urządzenia na najważniejszych targach branżowych i w prasie fachowej. Umożliwi to nam przedsprzedaż masowo produkowanych analizatorówwyjaśnia Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay S.A.

Wszystkie dotychczasowe testy w pełni potwierdzają pierwotne założenia co do rewolucyjności powstającego urządzenia.

Spodziewamy się, że tak istotne przewagi konkurencyjne, jakie posiada nasza technologia, zrewolucjonizują standardy rynkowe, a jednocześnie różne linie naszych aparatów staną się standardem zarówno w laboratoriach, jak i w gabinetach lekarskich, karetkach czy nawet w prywatnych domachmówi Tomasz Tuora.

Otrzymana dotacja na rewolucyjny analizator biochemiczny to już czwarte dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla innowacyjnych projektów PZ Cormay. We wrześniu 2009 r. Spółka otrzymała dotację w wysokości blisko 3,2 mln zł na budowę nowego analizatora biochemicznego z linią odczynnikową (Equisse – tradycyjna technologia). W marcu 2011 r. PZ Cormay poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości blisko 7,3 mln zł na opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff wraz z dedykowanymi odczynnikami.