Q2 2023 w Grupie AB: wzrost zysku netto i marży operacyjnej oraz mocny spadek zadłużenia finansowego

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE umacnia pozycję lidera rynkowego, notuje kolejne wzrosty zysku EBITDA, zmniejsza zadłużenie rdr i jest przygotowany do dalszych wzrostów skali działania w otoczeniu korzystnych perspektyw rynkowych.

Grupa AB zanotowała w okresie kwiecień – czerwiec 2023 roku, podobnie jak przed rokiem, ponad 3 mld zł kwartalnej sprzedaży. Jednocześnie kontynuowała trend zwiększania generowanej marży operacyjnej i EBITDA, dzięki czemu kwartalny wynik EBITDA wzrósł do 54,5 mln zł, a zysk operacyjny przekroczył 48 mln zł. W okresie ostatnich czterech kwartałów Grupa AB wypracowała ponad 295 mln zł wyniku EBITDA (+28% rdr), 270 mln zł zysku operacyjnego (+27% rdr) i 158 mln zł zysku netto (+5% rdr) przy 15,2 mld zł przychodów (+1,2 mld zł, +8% rdr).

Kolejny raz widzimy pozytywne efekty długoterminowej, bezpiecznej strategii rozwoju Grupy AB. W porównaniu do sytuacji sprzed roku zredukowaliśmy zadłużenie netto o ponad 25% rdr, czyli o blisko 69 mln zł, do 203,7 mln zł. Dokonaliśmy tego pomimo wypłacenia w styczniu ponad 20 mln zł dywidendy oraz konsekwentnej realizacji buy-backu za 8,4 mln zł w okresie lipiec 2022 – czerwiec 2023 roku. Nasz wskaźnik długu netto do EBITDA spadł poniżej 0,7, a jednoczenie pomimo mocnego wzrostu stóp procentowych i kosztów finansowych potrafiliśmy zwiększyć zysk netto – wskazuje Grzegorz Ochędzan, Wiceprezes ds. Finansowych w AB S.A.

Choć miniony kwartał był czwartym kwartałem roku finansowego 2022/2023, to najbliższy raport roczny Grupy AB będzie obejmował jeszcze bieżący kwartał ze względu na zmianę okresu roku finansowego – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia obecny rok finansowy zakończy się z końcem września, a kolejne lata finansowe będą obejmowały okresy od 1 października do 30 września.

Patrząc na możliwości dalszego rozwoju i generowania wartości dla akcjonariuszy, perspektywy rynkowe rysują się optymistycznie.

Realizujemy strategię długoterminowego wzrostu skali działania i wyników finansowych w oparciu o wielokierunkową dywersyfikację. Perspektywy oceniamy pozytywnie ze względu na silne trendy związane z transformacją cyfrową społeczeństw, firm i administracji państwowej, które są dodatkowo wspierane programami rządowymi i unijnymi. Mamy najszersze portfolio produktowe i nadal je rozszerzamy – ostatnio o rozwiązania cyberbezpieczeństwa Check Point, rozwiązania monitoringu wizyjnego Mobotix, rozwiązania sieciowe (w tym przemysłowe) i różnego rodzaju czujniki – Teltonika Networks oraz o marki Xiaomi i Tecno w segmencie telco. Z kolei dużym wydarzeniem dla polskiego rynku IT w trzecim kwartale jest przetarg na laptopy dla uczniów – wskazuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

W ostatnim czasie analitycy Ipopema Securities oraz DM BOŚ utrzymali rekomendacje „kupuj” i  podnieśli ceny docelowe akcji AB S.A. odpowiednio do 83,9 zł i 82,6 zł, co oznacza potencjał wzrostu kursu o około 40%.

Kwartalna konferencja online Grupy AB rozpocznie się w środę 23 sierpnia br. o godz. 10:30 – szczegóły i link dostępowy na https://www.ab.pl/dla-inwestorow/

***

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej, klasyfikowany w europejskim TOP8. Oferuje najszersze na rynku portfolio produktów, w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell do 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud), kompleksowych rozwiązań e-commerce oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Optimus (integratorzy – Polska), Kakto (AGD/RTV – Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z około 2 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.