Rafał Graboś wzmocni Zarząd Fabrity Holding, który optymalizuje strukturę Grupy i zmierza do kolejnych przejęć

 

Rada Nadzorcza Fabrity Holding powołała do Zarządu w randze Wiceprezesa Pana Rafała Grabosia. Pozytywnie zaopiniowała również połączenie spółek Fabrity Holding i Fabrity oraz rekomendację wypłaty 3,25 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2023.

Od 1 czerwca br. Zarząd Fabrity Holding (GPW: FAB) stanie się trzyosobowy. Do Prezesa Tomasza Burczyńskiego i Wiceprezesa Artura Piątka dołączy Rafał Graboś, związany z Grupą Fabrity od 2006 roku. Rozpoczął karierę od stanowiska analityka IT w projektach dla klientów z branży finansowej i farmaceutycznej, sukcesywnie obejmując role managerskie z obszaru Service Delivery, często łącząc je z funkcjami analitycznymi, począwszy od roli Project Managera, Delivery Managera, a skończywszy na stanowisku Chief Operating Officera odpowiedzialnego za współpracę i rozwój obecnych klientów Fabrity. Dodatkowo wspierał działania zespołu sprzedaży od strony koncepcyjnej i rozwiązaniowej.Od 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fabrity sp. z o.o. odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój biznesu u aktualnych klientów spółki, realizację planów sprzedaży i rentowności we współpracy z zespołem Delivery Managerów oraz doradztwo strategiczne w projektach dla kluczowych klientów. Dodatkowo nadzoruje procesy zawierania i negocjacji umów z kluczowymi klientami spółki. Jest absolwentemUniversitätLeipzig ze stopniem doktorskim Wydziału Informatyki i Matematyki na kierunku Sztuczna Inteligencja, autorem kilku publikacji naukowych, visitingreasearcher na Université de Toulouse, byłym wykładowcą Wojskowej Akademii Technicznej.

Rada Nadzorcza giełdowej spółki Fabrity Holding pozytywnie zaopiniowała rozpoczęcie przez Zarząd procesu zmierzającego do połączenia z zależną spółką Fabrity przez jej przejęcie.

Proces połączenia spółki holdingowej z największą spółką operacyjną, jaką jest software houseFabrity,  należy traktować jako element nowego otwarcia i rozpoczęcie budowy Grupy Fabrity w nowym kształcie. Postaramy się przeprowadzić ten proces możliwie szybko, gdyż jesteśmy przekonani, że jest to istotny element w procesach kolejnych przejęć, jakie zamierzamy realizować. Naszą intencją jest aktywnie wykorzystywać możliwości, jakie daje bycie spółką giełdową, aby tworzyć wiarygodną ofertę dla właścicieli przejmowanych spółek na dalszych etapach ich integracji. Rozwijamy się organicznie, ale chcemy również dysponować narzędziami, które mogą przyspieszyć rozwój poprzez transakcje M&A, by tworzyć jeszcze większą wartość dla akcjonariuszypodkreśla Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Połączenie spółek ma również na celu uproszczenie struktury kapitałowej Grupy Fabrity Holding. Oczekujemy także uwolnienia synergii kosztowej w zakresie kosztów administracyjnych ioptymalizowania możliwości finansowania rozwoju w transakcjach M&Adodaje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Rada Nadzorcza Fabrity Holding pozytywnie wyraziła się również na temat rekomendacji Zarządu co do wypłaty 3,25 zł dywidendy na akcję (łącznie blisko 7,4 mln zł). Zgodnie z nią dniem dywidendy ma być 25 czerwca br., a jej wypłata ma nastąpić 28 czerwca br.O ostatecznych terminachi wysokości dywidendy zadecydują akcjonariusze podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.Warto jednocześnie wskazać, że w ramach przeprowadzonego w kwietniu br. skupu akcji własnych po 40 zł za walorFabrity Holding S.A. kupiła zakładaną liczbę akcji (192,5 tys. walorów), reprezentującą 7,83% w kapitale zakładowym. Nastąpiła już również rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem skupionych akcji własnych.

Tym samym spodziewany łączny transfer środków do akcjonariuszy w roku 2024, obejmujący dwa sposoby dystrybucji, tj. już zrealizowany skup akcji własnych i możliwą do wypłaty dywidendę za rok 2023w rekomendowanej kwocie 3,25 zł na jedną akcję,może mieć wartość blisko 15,1 mln zł. Wpisuje się to w historię wysokich dywidend Fabrity Holding w ostatnich latach, kiedy to łącznie za rok 2021 i rok 2022 do akcjonariuszy trafiło w formie dywidend 29,3mln zł, tj. 12,4 zł na jedną akcję. Był to rezultat skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022 r. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku.

Obok dynamicznie rosnącego software house’uFabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – spółka oferująca czatbota nowej generacji, komercjalizująca obecnie produkt oparty na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (GPT). Poza tym, w lutym br. Grupa Fabrity Holding przejęła pakiet kontrolny w poznańskiej spółce Panda Group, specjalizującej się w rozwiązaniach e-commerce i pracuje nad kolejnymi przejęciami komplementarnych podmiotów.

 

***

Grupa Fabrity Holding (do sierpnia 2023 roku Grupa K2 Holding) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Grupa zawiera spółkę holdingową oraz trzy jednostki biznesowe.

Segment software – spółka Fabrity Sp. z o.o. – dostarcza kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie, obejmujące doradztwo biznesowe, projektowanie rozwiązań, rozwój oprogramowania oraz usługi serwisowe. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań, które zwiększają cyfryzację działalności biznesowej, wspierają optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, poprawiają doświadczenia użytkowników, a także świadczy usługi z zakresu transformacji do chmury. Fabrity jest wieloletnim, zaufanym partnerem IT dla wielu dużych przedsiębiorstw w Polsce, regionie DACH, Skandynawii i USA. Do klientów firmy należą m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, Bayer, ABB, PepsiCo, Saint-Gobain, agencja unijna Frontex czy Ministerstwo Zdrowia. Spółka oferuje swoje usługi głównie firmom z szeroko pojętego sektora produkcyjnego, dużym instytucjom finansowym, firmom z branży farmaceutycznej, centralnej administracji publicznej, a także do sektora prywatnej opieki zdrowotnej.

W lutym 2024 roku segment software poszerzył się o rozwiązania e-commerce wraz z nabyciem pakietu większościowego w spółce Panda Group.

Segment chatbotów–spółka PerfectBot Sp. z o.o., w której Fabrity Holding ma 50% udziałów, to  startup oferujący chatboty AI, automatyzujące obsługę klienta w ecommerce. Z rozwiązania korzysta już kilkadziesiąt sklepów internetowych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Australii, a także wiele dużych e-sklepów w Polsce, m.in. 4F, x-kom, Diverse, Tatuum, Ryłko, TaniaKsiążka, czy Martes Sport. 

Historia Fabrity Holding sięga roku 1997, a od roku 2008 jej akcje są notowane na rynku głównym GPW. Walory Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy Fabrity można znaleźć pod adresem inwestorzy.fabrity.com.