Raport Kwartalny nr 5/2022

 

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl