Raport Kwartalny nr 14/2023

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu raport okresowy za III. kwartał 2023 roku.

 

 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl