Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż otrzymał
dokumenty potwierdzające rejestrację spółki zależnej Emitenta: CITY
INTERACTIVE STUDIO S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, w Rumunii, w której
Emitent objął 100% udziałów.

Spółka CITY INTERACTIVE STUDIO S.R.L będzie spółką produkcyjną –
rumuńskie studio Emitenta odpowiedzialne będzie za tworzenie gier
video, m.in z segmentu gier Online z modelu Free to Play w gatunku
FPS (First Person Shooter) .

Powołanie spółki zależnej CITY INTERACTIVE STUDIO S.R.L jest elementem
realizacji strategii Emitenta w zakresie poszerzenia katalogu swoich
produktów zgodnie z najnowszymi trendami rynku gier video i stanowi
kolejny krok w procesie rozwoju Grupy Kapitałowej City Interactive.

W skład Zarządu nowopowstałej spółki zależnej wchodzą:

Pan Michał Sokolski – pełniący również funkcję Członka Zarządu City
Interactive S.A. oraz Dyrektora Działu Dewelopmentu Emitenta;

Pan Bogdan Oprescu – przez ostatnie 8 lat w Ubisoft ®Entertainment (w
oddziałach w Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii), z czego ostatnie 3 lata w
Dziale Gier Online Ubisoft ® m.in. na stanowisku Senior Producer.

W rumuńskim studio Emitenta Pan Bogdan Oprescu pełnił będzie funkcję: Executive Producer.