Rekordowe
wyniki Cormaya wskazują kierunek na przyszłość

Zysk
netto w III kwartale więcej niż zdublowany przy przychodach
wyższych w porównaniu rok do roku o 61 proc. – to dokonania
bogatego w innowacje i dynamizm działania PZ Cormay.

PZ
Cormay wypracował w III kwartale br. 5,34 mln zł skonsolidowanego
zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To aż
o 120,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Przychody wzrosły o 60,8 proc., do 25,73 mln zł. Od początku roku
PZ Cormay zarobił już na czysto 10,58 mln zł, podczas gdy o tej
samej porze przed rokiem było to 5,57 mln zł. Co ważne, tendencja
dublowania wyników, która obecnie jeszcze przybrała na tempie,
jest widoczna w wynikach PZ Cormay już od kilku lat.


Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez Grupę PZ Cormay
w III kwartale 2011 r., które jednoznacznie wskazują na słuszność
realizowanej strategii. Tak wysoką dynamikę wzrostu na podstawowym
biznesie chcemy utrzymać również w kolejnych okresach –
komentuje Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay S.A.


Możemy już uznać przejęcie irlandzkiej spółki za bardzo dobrą
decyzję, choć dopiero w przyszłym roku wykorzystamy jej potencjał
w większym zakresie. W naszą strategię innowacyjności,
dynamicznego wzrostu i globalnej obecności wpisuje się również
projekt rewolucyjnego analizatora krwi, którego prezentacji można
spodziewać się już wiosną. Dzięki temu mamy szansę skokowego
wzrostu skali działania i wyników finansowych – dodaje Prezes
Tuora.

Pozostałe
informacje dotyczące PZ Cormay [link]

Raport
okresowy za III kw. 2011 [link]