Rekordowe
wyniki Grupy Apator

Przychody
wzrosły w pierwszym kwartale o 39,1 proc., zysk ze sprzedaży – o
121 proc.,
a wynik EBITDA – o 80,7 proc. Do wypracowania
wartościowo najwyższych rezultatów w historii przyczyniła się
efektywność kosztowa. Rekordowy jest też eksport.

Grupa
Kapitałowa Apator, specjalizująca się w produkcji aparatury
pomiarowej i łącznikowej, zanotowała w pierwszym kwartale 2011
roku ponad 107,1 mln zł przychodów. To wzrost rok do roku o 39,1
proc. Zysk ze sprzedaży okazał się wyższy o 121 proc. i wyniósł
13,2 mln zł. Wynik EBITDA zwiększył się o 80,7 proc., do ponad
16,5 mln zł. To wartościowo najlepsze rezultaty, jakie Grupa Apator
wypracowała w swojej historii w pierwszym kwartale. Zysk netto
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 37,2
proc., do blisko 8,5 mln zł. Zysk netto przypadający na akcję
zwykłą powiększył się w porównaniu do pierwszego kwartału 2010
roku z 0,22 do 0,29 zł, a wartość przepływów pieniężnych
wzrosła o 164,1 proc., do 8,6 mln zł.


Udało
nam się zwiększyć przychody o ponad 30 mln zł, obniżając
jednocześnie koszty ogólnego zarządu o 302 tys. zł. I to pomimo
rozszerzenia grupy o spółkę Apator Metra, w której pracuje ponad
130 osób.
Niższa
o 23,7 pkt proc. dynamika przyrostu kosztów sprzedaży od dynamiki
przychodów ze sprzedaży sprawiła, że udział tych kosztów w
przychodach ze sprzedaży spadł z 7,3 proc. w I kwartale 2010 roku
do 6,1 proc. w minionym kwartale

– komentuje Janusz Niedźwiecki, prezes Apatora.

Szczególnie
pozytywnie na przychody Grupy Apator w pierwszym kwartale bieżącego
roku wpłynął wzrost sprzedaży aparatury pomiarowej, w tym
wodomierzy i przetworników przepływu oferowanych przez Apator
Powogaz, systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
majątkiem usług masowej paszportyzacji sieci oferowanych przez
Apator Rector oraz liczników energii elektrycznej (przedpłatowych i
kredytowych) oferowanych przez Apator i Pafal. Produkty te cieszą
się dużym uznaniem za granicą, gdzie istotnie wzrasta na nie
popyt.


Nasza sprzedaż eksportowa dynamicznie rośnie. W minionym
kwartale jej wartość wyniosła 33,8 mln zł, co jest rekordem w
całej naszej historii. Głównym motorem wzrostu sprzedaży za
granicą są produkty z segmentu pomiarowego, a największymi rynkami
eksportowymi są dla nas obecnie Rosja, Dania i Węgry
– mówi
prezes Niedźwiecki.

Przychody
ze sprzedaży odnotowane w pierwszym kwartale stanowią 22,3 proc.
całorocznej prognozy Grupy Kapitałowej Apator na 2011 rok (480 mln
zł). Realizacja prognozy skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi po pierwszym kwartale
16,7-18 proc. (prognoza: 51-55 mln zł). Biorąc pod uwagę
sezonowość przychodów i bardzo dobre wyniki uzyskane w pierwszym
kwartale 2011 roku, zarząd Apator S.A. podtrzymuje podaną w lutym
prognozę na cały 2011 rok.

[Raport kwartalny]