Rentowność rośnie na wszystkich
rynkach

Gościem w studiu TVN CNBC jest Janusz
Niedźwiedzki prezes toruńskiego Apatora. Przy obecnej sytuacji na
rynku rozmowa zaczęła się od pytań jak wahania walut wpływają
na sytuację w firmie.

Apator jest firmą głównie
eksportową, czyli wysoka pozycja euro poprawia sytuację firmy.
Prezes uspokaja, że pomimo sierpniowo-wrześniowego spadku kursu,
akcje spółki powoli wracają do wcześniejszych poziomów kursu.
Powodów do niepokoju nie ma, a nawet pojawia się coraz więcej
planów rozwojowych, jak wejście na nowe rynki. Na dzień dzisiejszy
prezes nie chciał zdradzać, nad którymi rynkami Apator „pracuje”.

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym
obecnie pozytywny wpływ na wyniki finansowe jest fakt wzrostu marż.
Prezes tłumaczy, że obecnie, dzięki słabej złotówce,
przeszacowania są dla spółki bardzo korzystne. Produkty Apatora
stają się bardziej konkurencyjne na zewnętrznych rynkach.
Zdecydowanie najlepsze rynki w tym roku to Niemcy i Rosja.