-Zapowiedź rewelacyjnych wyników za 3Q2011.
-Możliwość dublowania wyniku w 2012 roku.
-Zapowiedź kolejnego przejęcia, tym razem – USA.

[Pierwsza część wywiadu z Prezesem Tomaszem Tuorą]

[Druga część wywiadu z Prezesem Tomaszem Tuorą]