Rewolucyjny analizator Cormaya może zdominować strukturę przychodów

PZ
Cormay tworzy nową jakość i nowy rynek w diagnostyce medycznej, co
spółce i jej potencjalnym partnerom powinno przynieść miliardowe zyski.
Dlatego pomimo PZ Cormay dynamicznie rozwija swój dotychczasowy
core-business, przełomowa technologia, jaką dysponuje, może zdominować
strukturę przychodów w przyszłych okresach. Produkcja urządzeń w oparciu
o rewolucyjną technologię Cormaya może rozpocząć się w Niemczech, a
pierwsze przychody spółka może rozpoznać już w przyszłym roku. Dzięki
masowej produkcji i przełomowej zmianie w dostępności diagnostyki, po
kilku latach może chodzić o nawet ponad milion analizatorów rocznie.
Powinno to przełożyć się na miliardowe zyski dla Cormaya i jego
partnerów biznesowych.

Więcej w wywiadzie dla PAP
[dowedz się więcej]