Raport bieżący 18/2024

Na podstawie §5 pkt.4 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym oświadczenia Pani Anny Plakwicz o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie nie zawiera przyczyn rezygnacji.