Raport Bieżący nr 5/2024

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2024 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Bartosza Lewandowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na chwilę odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzania Spółki.