Raport bieżący 12/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2023 r. Pan Witold Kruszewski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 31 marca 2023 r.

 

Rezygnacja jest związana z planowanym powierzeniem Panu Witoldowi Kruszewskiemu, od dnia 1 kwietnia 2023 r., obowiązków dyrektora (członka zarządu) spółki LeaderMed B.V. z siedzibą w Delft w Holandii, spółki zależnej od Emitenta.