Raport bieżący 33/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. Pan Michał Romański, Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na dzień 25 sierpnia 2022 r.

Pan Michał Romański jako powód rezygnacji wskazał przyczyny osobiste.