Raport bieżący 57/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęła informacja skierowana na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. o rezygnacji Pana Michała Paschalis – Jakubowicza z funkcji Wiceprezesa Zarządu K2 Holding S.A. Rezygnacja została dokonana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r. Pan Michał Paschalis – Jakubowicz uzasadnił swoją decyzję nowymi planami zawodowymi.