Raport bieżący 20/2023

 

Zarząd Fabrity Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęła informacja skierowana na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. oraz Zarządu Fabrity Holding S.A. o rezygnacji Pana Pawła Wujca z funkcji Prezesa Zarządu Fabrity Holding S.A. Rezygnacja została dokonana ze skutkiem następującym z upływem dnia 31 października 2023 r. Pan Paweł Wujec uzasadnił swoją decyzję wypełnieniem powierzonej mu misji – tj. projektu transformacji grupy i wykreowania wartości dla akcjonariuszy.