Raport bieżący 23/2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęła informacja skierowana na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. oraz Zarządu Fabrity Holding S.A. o rezygnacji Pana Przemysława Soroki z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. Rezygnacja została dokonana ze skutkiem na dzień 31 października 2023 r.