Zarząd Budopol – Wrocław S.A. informuje, iż w dniu 3
października br. Spółka otrzymała oświadczenie członka Rady Nadzorczej
Spółki Pana Henryka Feliksa o rezygnacji z pełnionej funkcji. Pan Henryk
Feliks złożył rezygnację z powodów osobistych.