Zarząd City Interactive S.A.. informuje, iż w dniu 17
maja 2011 roku Pan Wojciech Kutak złożył rezygnację z funkcji Członka
Zarządu City Interactive S.A. z dniem dzisiejszym z przyczyn osobistych.

W związku z przedmiotową rezygnacją pełniącym obowiązki Dyrektora
Finansowego City Interactive S.A. będzie Pan Artur Winiarski – Członek
Zarządu i Dyrektor Finansowy City Interactive S.A. w okresie od
28.07.2009r. do 10.03. 2011r.

Pan Artur Winiarski obecnie sprawuje funkcję Członka Zarządu w ATS
Spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada Pan Marek Tymiński –
Prezes Zarządu i główny akcjonariusz City Interactive S.A. ATS Spółka z
o.o. świadczy na rzecz spółek Grupy Kapitałowej City Interactive usługi
z zakresu sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, księgowości oraz
obsługi kadrowej. Ponadto Pan Artur Winiarski pełni funkcję Członka
Zarządu w Premium Food Restaurants S.A. – spółce, w której głównym
akcjonariuszem jest również Pan Marek Tymiński.