Podczas wizyty we
wrocławskim studiu TVN CNBC prezes zarządu TIM S.A. Krzysztof Folta
przybliżył szczegóły przejęcia 53% udziałów w firmie
Marketeo.com, która posiada ponad 30 portali e-commerce’owych.
Działania określa zawarta umowa inwestycyjna. W pierwszej
kolejności chodziło o połączenie spółek Marketeo i należącej
do Marketeo spółki Narzędzia.pl w zarejestrowaną 1 grudnia 2011
r. spółkę Rotopino.pl. Celem tego posunięcia było uproszczenie
struktur i brak dublowania kosztów. Kolejnym krokiem jest
przeniesienie magazynu Rotopino do Siechnic, gdzie znajduje się
główny magazyn TIM-u.

Następnym etapem będzie
inwentaryzacja portali stanowiących własność Rotopino.pl i
podjęcie strategicznych decyzji co do ich przyszłości. Chodzi o
zdecydowanie, które z nich warto rozwijać, a które korzystniej
będzie sprzedać.

W dalszej części
rozmowy prezes TIM-u, zajmującego się do tej pory handlem
materiałami elektroinstalacyjnymi, wyjaśnił przyczyny
zainteresowania internetowymi kanałami dystrybucji. Głównym
powodem zwrócenia się w tym kierunku jest dostrzeganie rosnącego
znaczenia tej formy sprzedaży w zakresie klienta indywidualnego,
niezwiązanego bezpośrednio z sektorem budownictwa. Do tej pory
kluczowym odbiorcą dla TIM S.A. były bowiem firmy budowlane, a
strategia TIM S.A. zakłada dywersyfikację sektorową. Kolejną
korzyścią z rozwinięcia działalności Grupy będzie rozszerzenie
oferty TIM-u o pozycje z oferty Rotopino.pl (styczeń 2012), a także
wykorzystanie oddziałów TIM-u jako dogodnych punktów odbioru dla
produktów dystrybuowanych przez portale internetowe.

Następnym obszarem
będącym w kręgu zainteresowań prezesa Folty jest sektor BHP, z
głównym naciskiem na branżę elektryczną. Chodzi tu głównie o
wprowadzenie tego typu produktów do oferty TIM-u wraz z
uruchomieniem specjalistycznego portalu poświęconego temu
asortymentowi.

Spytany o oczekiwane
wyniki finansowe z sektora e-commerce, prezes Folta powiedział,
że chciałby, aby stanowiły one 10% udziału w przychodach grupy
kapitałowej TIM S.A. w 2012 roku. Ich udział powinien wzrosnąć do
40% w roku 2015.