Gościem programu „Rynki dnia” w
TVN CNBC był wiceprezes zarządu Amica Wronki S.A. – Wojciech
Antkowiak. Rozmowa dotyczyła podsumowania wyników spółki w
mijającym roku i planów na rok 2012.

Prezes określił mijający rok jako
dobry. Zwrócił uwagę na konsekwentną realizację założeń
przyjętej strategii, wdrożenie strategicznych dla grupy kapitałowej
projektów, a także zmianę modelu działalności z firmy
produkcyjnej na produkcyjno-handlową. Efektem jest generowanie
wyższych zysków dzięki pozyskiwaniu towarów handlowych z nowych,
atrakcyjniejszych źródeł (dotyczy pralek i lodówek), a także
możliwość obniżania stanów magazynowych, które wcześniej
wymuszała sezonowość sprzedaży.

Powodem do dumy jest dla Amiki
wdrażanie nowych technologii, lokujących produkty w wyższych
segmentach cenowych. Przykładem może być nowoczesna linia
piekarników „Integra”, która spełnia najwyższe światowe
standardy.

Firma prowadzi konsekwentną politykę
sprzedażową, dzięki czemu systematycznie zwiększa udział w
rynku. Dla przykładu, na rynku polskim już co druga kuchnia ma logo
„Amica” (ponad 50% rynku wolnostojących urządzeń grzejnych).

Dużą uwagę w Amice zwraca się na
coraz efektywniejsze gospodarowanie majątkiem oraz poprawę
struktury działania firmy. Oczywiście, nie można oczekiwać
zwiększenia zysków bez inwestycji. Tu dobrym przykładem tego typu
działań może być Kostrzyńska Strefa Ekonomiczna. Przynależność
spółki do strefy spowoduje wzrost efektywności zainwestowania 45
mln zł w fabrykę kuchni.

Wiceprezes Antkowiak zwrócił
szczególną uwagę na konieczność konsekwentnej realizacji
przyjętej strategii w nadchodzącym roku. Za kluczowe kwestie uznał
pracę nad podniesieniem rentowności.

Reasumując, perspektywy rozwoju grupy
kapitałowej Amiki w nadchodzącym roku kształtują się nad wyraz
obiecująco dla akcjonariuszy. Nawet wieszczony przez wiele osób
okres kryzysu może być paradoksalnie korzystny dla Grupy Amica,
gdyż konsumenci w całej Europie – szukając najwyższej jakości
– zwrócą się w kierunku korzystnych cenowo produktów Amiki.