Data: 6 grudnia 2022 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Mercator Medical po Q3 2022

 

Rynek rękawic wciąż nie osiągnął równowagi, Mercator Medical optymalizuje biznes i chroni wartość kapitału

 

Mercator Medical ma za sobą trudny operacyjnie kwartał, który jednak na poziomie wyniku operacyjnego i netto zanotował duże wzrosty względem poprzedniego kwartału. Stało się tak za sprawą z jednej strony rozliczonej zaliczki w poczet pozostałych przychodów operacyjnych oraz mocno dodatniego salda na działalności finansowej (więcej: link).

Rozliczenie zaliczki wynikało z historycznie złożonego zamówienia klienta fabryki, które finalnie nie zostało odebrane. Dlatego zaliczka w przeliczeniu ponad 20 mln zł w pełni weszła do księgowanego wyniku operacyjnego, który dzięki temu był dodatni. Nie mamy innych zaliczek tego typu do rozliczenia. Natomiast Mercator sam również, w segmencie dystrybucyjnym jako kontrahent innych producentów, rezygnował z odbioru zamówień, odpisując w zeszłym roku wpłacone zaliczki ze względu na olbrzymią zmianę sytuacji rynkowej – wskazał Szymon Śliz, Zastępca Dyrektora Finansowego Mercator Medical S.A.

Z kolei korzystne dla posiadanych aktywów finansowych ruchy walutowe oraz wynik związany z zabezpieczeniem pozycji walutowych mocno zwiększyły przychody finansowe, w rezultacie czego zanotowaliśmy w trzecim kwartale ponad 18 mln zł zysku netto. W ramach inwestowania nadwyżek finansowych stawiamy na płynne aktywa i dywersyfikację, aby w możliwie dobry sposób chronić wartość tych środków – dodał Wojciech Matus, również Zastępca Dyrektora Finansowego Mercator Medical S.A.

Sytuacja na rynku rękawic pozostaje jednak trudna.

Trend rynkowy w branży jest w tym momencie dość negatywny. MARGMA, czyli największe stowarzyszenie producentów rękawic, podała we wrześniu, że w 6-9 miesięcy rynek powinien stabilizować się, natomiast to, co widzimy, to nadal duża nadpodaż rękawic, przewyższająca popyt o około 30 proc. Widzimy, że ten stan będzie się najprawdopodobniej utrzymywał również w przyszłym roku. Po tak spektakularnych zarobkach branży rękawic jednorazowych w okresie 2020-2021 dekoniunktura była czymś spodziewanym, natomiast ona się po prostu przedłuża. Nas jako Mercator Medical dodatkowo dotknęła sytuacja na Wschodzie, bo przecież Ukraina była naszą perłą w koronie, bardzo perspektywicznym rynkiem, na którym byliśmy i jesteśmy niekwestionowanym liderem.  Z cierpliwością musimy poczekać na odwrócenie trendów – wskazała Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Ceny rękawic pozostają bardzo niskie, co jest spowodowane w dużej mierze sytuacją na rynku chińskim, gdzie producenci otrzymują różne benefity, dzięki czemu mają przewagę cenową nad innymi producentami rzędu nawet 15-20%.

Zaniża to ceny na innych rynkach, co zaniża ceny w USA czy Europie. Biorąc pod uwagę, że ta sytuacja w Chinach się nie zmieniła, jak również to, że jest ogólnie gigantyczna nadpodaż rękawic, perspektywa przyszłego roku rysuje się dość negatywnie dla branży – powiedziała Wiceprezes Żyznowska.

Obecnie skupiamy się na optymalizacji kosztów i poprawie działania zarówno w segmencie produkcyjnym, jak również dystrybucyjnym. Sprzedażowo Europa Zachodnia pozostaje naszym celem budowy silniejszej pozycji sprzedażowo, szczególnie że ostatnio rozbudowaliśmy tam struktury. Docelowo rynek USA i Wlk. Brytanii również pozostają dla nas strategicznie ważne – dodała Monika Żyznowska.

 

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Raport okresowy

Informacja prasowa

Prezentacja z konferencji