Data: 17 maja 2024 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Sanok Rubber po Q1 2024, przejęcia Grupy Teknikum oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Sanok Rubber odczuwa silnego złotego, ale roczny cel 130 mln zł EBITDA pozostaje realny

 

Grupa Sanok Rubber w pierwszym kwartale 2024 roku zanotowała wyniki zbliżone do konsensusu prognoz analityków biur maklerskich. Przychody miały wartość 343,8 mln zł (-11% rdr), zysk EBITDA 30,6 mln zł (-12% rdr), zysk operacyjny 15,2 mln zł (-20% rdr), a zysk netto 13,6 mln zł (-16% rdr). Marża EBITDA zniżyła się jednak jedynie o 0,1 pkt. proc., do 8,9%, a marża netto o 0,2 pkt. proc., do 4,0%.

Wolumeny były bardzo podobne, a za prezentowany rok do roku spadek wartości przychodów i zysków odpowiadał głównie spadek kursu EUR/PLN. W tych okolicznościach próbowaliśmy obronić marżę i praktycznie udało się powtórzyć ją procentowo rok do roku – wskazał Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

Z kolei CAPEX więcej niż się podwoił (26,1 mln zł wobec 12,4 mln zł przed rokiem), a środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej prawie się przepołowiły (26,5 mln zł wobec 51,5 mln zł przed rokiem).

Sygnalizowaliśmy wyższe inwestycje w roku 2024, które mogą przekroczyć 80 mln zł, a nawet 100 mln zł w okresie czterech kwartałów. Z kolei operacyjny cash flow powraca do standardowych wielkości po niestandardowym roku 2023 – skomentował Prezes Szamburski.

Największe spadki przychodów w złotych zanotowały segmenty motoryzacja i mieszanki, podczas gdy budownictwo i przemysł jedynie w małym stopniu. Z kolei segment „pozostałe” systematycznie zwiększa sprzedaż.

Motoryzacja była stabilna wolumenowo, choć widoczny był spadek kursu euro. W budownictwie kwartał był dużo lepszy niż zakładaliśmy. Przemysł zgodnie z oczekiwaniami. W mieszankach na niższy kurs euro nałożyły się też niższe wolumeny i widać wśród klientów dużą niepewność, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Biznes sanatoryjny idzie bardzo dobrze, warsztat Stomet również. Patrząc na realizowane wyniki segmentów, w budownictwie wyraźny plus rok do roku, motoryzacja płasko, spadki w przemyśle i mieszankach, a wzrost w działalności pozostałej – powiedział Prezes Sanok Rubber Company S.A.

W strukturze przychodów, podobnie jak przed rokiem, blisko 60% stanowiła motoryzacja.

Nasza ekspozycja na automotive będzie spadać, zgodnie z kierunkami strategicznymi, jakie przyjęliśmy. Od drugiego kwartału widoczny będzie tu już efekt zakupu Teknikum, mocno nastawionego na rozwiązania dla przemysłu – wskazał Piotr Szamburski.

Na początku kwietnia br. Sanok Rubber sfinalizowała przejęcie fińskiej Grupy Teknikum, wpisujące się w cele strategiczne umocnienia w obszarze non-automotive i dywersyfikacji asortymentu oraz grup odbiorców. Mniej więcej połowa działalności Teknikum w ogóle nie pokrywa się z dotychczasową aktywnością Grupy Sanok. Oferta produktowa Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.

Walidujemy obecnie możliwości synergiczne i optymalizacyjne w Teknikum, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni co do wartości Teknikum w Grupie Sanok – podkreślił Martijn Merkx, Członek Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

Teknikum jest bardzo silne w rozwiązaniach o charakterze innowacyjnym dla np. przemysłu wydobywczego, gdzie klienci bardzo doceniają nie tylko jakość produktów, ale również przewidywalność do okresu wymiany, bo zatrzymanie kopalni nawet na kilka godzin to olbrzymie straty. Tymczasem węże Teknikum z powłoką ceramiczną wytrzymują nawet 10 razy dłużej niż węże gumowe, a jednocześnie wskazują precyzyjnie na czas wymiany. Teknikum posiada też ofertę powłok młynów przemysłowych czy rozwiązania dla np. przejazdów kolejowych– dodał Martijn Merkx.

W zeszłym roku Grupa Sanok powiększyła się o BSP Bracket System z segmentu budownictwa (systemy fasad wentylowanych), w tym roku dokonała wielokrotnie większego przejęcia fińskiej Grupy Teknikum. Kolejne projekty akwizycyjne są w toku.

Pracujemy obecnie nad dwoma targetami, jedna transakcja o wartości potencjalnie około 10 mln euro może dojść do skutku być może jeszcze w tym roku – powiedział Prezes Szamburski.

Sanok Rubber na koniec marca br. prezentowała w bilansie kredyt inwestycyjny 20 mln euro, współfinansujący zakup Teknikum o wartości około 200 mln zł. Stan środków pieniężnych na koniec pierwszego kwartału przekraczał 214 mln zł pomimo zrealizowania skupu akcji własnych za 30 mln zł.

Pomimo tego wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymaliśmy poniżej 0,5. Mamy miejsce na kolejne akwizycje oraz inwestycje typu CAPEX – wskazał Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

W obszarze surowcowym po okresie stabilizacji widać wzrosty cen w niektórych obszarach.

Zbliżamy się do 1 lipca, kiedy zacznie obowiązywać w UE zakaz zakupu sadzy z Rosji, co jest okazją dla innych producentów do podnoszenia cen. To odczuwamy pośrednio, poprzez ceny rynkowe, gdyż z dostawców rosyjskich zrezygnowaliśmy od razu w lutym, marcu 2022 roku. Z kolei unijne regulacje dotyczące certyfikowania kauczuków naturalnych wpływają na dość znaczne wzrosty cen tego surowca – powiedział CEO Piotr Szamburski.

Uczestników spotkania interesowały również kwestie możliwej dywidendy za rok 2023 oraz celów wynikowych, jakie na cały rok stawia sobie Sanok Rubber.

Ogólnie jesteśmy firmą dywidendową, staramy się wypłacać dywidendę. Nie chcemy jednak, aby jednorazowa wypłata miała wpływ na uniemożliwienie strategicznych planów długoterminowych. Nic nie jest jeszcze przesądzone – wskazał Prezes Szamburski.

Jeśli chodzi o perspektywę wynikową, to przedstawiciele Spółki wskazywali na pesymizm w przemyśle zachodnioeuropejskim na czele z Niemcami oraz na niski kurs euro wobec złotego, który jest niekorzystny dla eksportera netto, jakim jest Grupa Sanok Rubber.

Spodziewamy się, że drugi kwartał będzie słabszy na poziomie skonsolidowanym rok do roku dla porównywalnej struktury Grupy. Dodając rezultaty Teknikum, które można szacować na 1,5-1,6 mln euro na poziomie EBITDA, wyjście na pozytywne dynamiki rok do roku w złotych również nie jest pewne. Niemniej, naszym celem, który wciąż oceniamy jako realny, jest zrealizowania rocznego celu z programu motywacyjnego na poziomie 130 mln zł EBITDA bez wliczania w to wyniku Teknikum – powiedział Piotr Szamburski.

Grupa Sanok Rubber wypracowała w 2023 roku 150,3 mln zł rezultatu EBITDA. Z kolei Grupa Teknikum za okres 12 miesięcy (listopad 2022 – październik 2023) zanotowała ponad 30 mln zł wyniku EBITDA (około 7 mln EUR).

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

Linki:

Prezentacja z konferencji

Raport okresowy Grupy Sanok Rubber