Data: 24 marca 2023 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie roku 2022 w Grupie Sanok Rubber oraz perspektyw na kolejne kwartały

 

Sanok Rubber pozytywnie zaskoczył inwestorów wynikami, pracuje nad akwizycjami i wzmocnieniem segmentów non-automotive

 

Ponad 11-procentowym wzrostem notowań rozpoczęła dzień Grupa Sanok Rubber po publikacji raportu okresowego. Była jednocześnie najmocniej rosnącą spółką na spadkowej sesji giełdowej. Zainteresowanie inwestorów na pewno wzbudziły bardzo dobre wyniki czwartego kwartału, a w konsekwencji również całego 2022 roku. Spółka na koniec roku zaprezentowała silny bilans i bardzo dobre wskaźniki (więcej tutaj).

– W segmencie motoryzacyjnym koniec roku oznaczał negocjowanie dopłat, kompensat związanych z istotnym wzrostem kosztów produkcji. Miało to oczywiście pozytywny wpływ na nasze wyniki. W mieszankach formuły cenowe upraszczają zmianę cen. Przemysł i budownictwo miały się wciąż dobrze, dużą różnicę na plus odczuliśmy również w biznesie sanatoryjnym – powiedział Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

– Dekompozycja segmentowa pozostaje właściwie bez zmian, zmieniają się natomiast kierunki eksportu. Już od 2014 roku, od aneksji Krymu przez Rosję i rozpoczęcia de facto wojny w Ukrainie, postawiliśmy na kierunki zachodnie. Teraz do Rosji i Białorusi w ogóle nie sprzedajemy. Nie kupujemy również sadzy z Rosji, choć w naszej branży nie jest to niestety standardem. Pomimo wyższych kosztów jest to jednak nasza świadoma decyzja – dodał Prezes Szamburski.

Jakie perspektywy widać w roku 2023?

– Długoterminowo jesteśmy pozytywnie nastawieni, widzimy potencjał rozwoju biznesu. W roku 2023 na pewno budownictwo będzie pod presją, to branża cykliczna. Obserwujemy też na początku roku małe zainteresowanie w asortymencie pasów klinowych – klienci z pewnością zatowarowali się przed podwyżkami cen, a na początku zeszłego roku, do lutego, sprzedawaliśmy jeszcze do Rosji i Białorusi, a obecnie już nie, dodatkowo w Ukrainie zmalały możliwości rolników do nabywania nowych części do maszyn jak kombajny. Sprzedaż pasów w perspektywie całego roku będzie ogólnie zależała w dużej mierze od pogody i zbiorów – ostatnie 2-3 lata mieliśmy pod tym względem korzystne – wskazał Prezes Piotr Szamburski.

Grupa Sanok Rubber zmniejszyła dług netto, zwiększyła środki pieniężne, zdecydowanie wzmocniła w 2022 roku pozycję finansową wobec już bardzo dobrej sprzed roku.

– Pomimo wyższych należności wypracowaliśmy większy operacyjny cash flow. Z kolei analizując cash flow inwestycyjny należy zauważyć, że w 2021 roku 55 mln zł pochodziło z przeklasyfikowanych lokat, czyli realny CAPEX był na poziomie około 40 mln zł. W 2022 roku było to już 77 mln zł, przy czym 17 mln zł to zakup praw do emisji CO2 – są one umarzane w kwietniu kolejnego roku. Widoczne w przepływach 66 mln zł uwzględnia wyczyszczenie pożyczek do spółki chińskiej, CAPEX zwiększył się więc o połowę. Około 30 mln zł zainwestowaliśmy w mieszankach, ponad 10 mln zł w segmencie budownictwa, a dopiero resztę w przemysł i motoryzację. We wcześniejszych latach największe inwestycje dotyczyły segmentu motoryzacyjnego – podkreślił Piotr Dołęga, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu w Sanok Rubber S.A.

Wskazał również na istotne zmniejszenie zobowiązań kredytowych i wypłaconą dywidendę, na zrealizowany skup akcji własnych, co przełożyło się na 120 mln zł przepływów gotówkowych o charakterze finansowym.

– Zejście poniżej kultowej wartości 1 w odniesieniu do wskaźnika dług netto do EBITDA jest uważane w naszej branży za synonim dużego bezpieczeństwa – powiedział Prezes Szamburski.

Spółka zakładała początkowo CAPEX na rok 2023 na poziomie 50-60 mln zł, natomiast inflacja i wzrost realnych kosztów wytworzenia maszyn sprawiają, że te same zadania będą adekwatnie droższe.

– Idziemy w kierunku 70 mln zł wydatków inwestycyjnych, przy czym mówimy tu również o rozpoczęciu modernizacji zaplecza energetycznego w Sanoku. Całościowy koszt szacujemy na co najmniej około 40 mln zł, z czego 5-10 mln zł wydamy w bieżącym roku, a resztę w przyszłym – powiedział CEO Grupy Sanok Rubber.

Od 2025 roku dyrektywa unijna ogranicza emisję pyłów, dlatego też Sanok Rubber jest zobligowany do modernizacji kotłowni węglowej w Sanoku, która wytwarza parę technologiczną i ciepło systemowe. Modernizowane będą piece, powstanie też system odpylania. Spółka zmniejszy jednocześnie moc kotłowni poniżej 20MJ, aby wyjść spod systemu ETS, czyli konieczności kupowania praw do emisji CO2 (umowy z podmiotami zewnętrznymi zostały już wypowiedziane).

– Inwestujemy też w OZE, choć w naszym przypadku obecne technologie nie są w stanie realnie zabezpieczyć w istotnej skali naszego zapotrzebowania na energię. Pracujemy w systemie trzyzmianowym, zużywamy około 60MW rocznie. Na 1ha gruntu obok fabryki kosztem 4-5 mln zł powstanie farma fotowoltaiczna o mocy niecałego 1MW, co traktujemy jako pilotaż – powiedział Prezes Piotr Szamburski.

Wśród pytań uczestników spotkania znalazło się z oczywistych względów pytanie o dywidendę za rok 2022.

Jest jeszcze za wcześnie na decyzję Zarządu co do rekomendacji podziału zysku roku 2022. Chodzi zarówno o kwestie rozwoju sytuacji na poszczególnych rynkach zbytu, jak również wiele zależy od kwestii związanych z aktywnością M&A. Jesteśmy dość zaawansowani w dwóch projektach akwizycyjnych, chcielibyśmy jeden z nich sfinalizować w tym roku – powiedział CEO Szamburski.

– Zgodnie z celami strategicznymi ogłoszonymi w czerwcu zeszłego roku, w przejęciach skupiamy się również na branżach spoza motoryzacji, na spółkach komplementarnych do naszej działalności. W perspektywie 5-10 lat powinniśmy powrócić do bardziej zbilansowanego portolio segmentowego. Obecnie motoryzacja do prawie 60% naszych przychodów, a modelowo każdy z czterech segmentów mógłby zbliżyć się do udziału 25% – dodał Prezes Sanok Rubber.

Wskazał, że automotive to trudny segment dla producentów elementów gumowych, którzy są permanentnie „dociskani” przez producentów pojazdów. Z kolei budownictwo jest bardziej cykliczne,  ale Grupa Sanok Rubber bardzo dobrze się odnajduje na tym rynku. Firma zbudowała też bardzo mocne kompetencje i przewagi w segmencie mieszanek, w którym 2/3 mocy wytwórczych przeznacza na własne potrzeby.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Raport okresowy