Sanok Rubber przejmuje w Finlandii

Notowany na GPW globalnydostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych podpisał umowę nabycia 100% udziałów fińskiej Grupy Teknikum. Spodziewana wartość transakcji to około 200 mln zł, a jej finalizacja powinna nastąpić w najbliższym półroczu. 

Doświadczenie i silna obecność Teknikum w branży przemysłowej wspierają strategiczne cele Sanok Rubber poza sektorem automotive. Liczymy na wzrost wartości dla akcjonariuszy dzięki dalszej dywersyfikacji portfela produktowego, rozwojowi geograficznemu sprzedaży oraz dzięki wykorzystaniu synergii w zakresie know-how, zgodnie z kierunkami strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber na lata 2022-2024wskazuje Piotr Szamburski, CEOGrupy Sanok Rubber Company.

To doskonała okazja do dalszego wzrostu i ekspansji na rynkach skandynawskich i europejskich dla Teknikum. Wejście do Grupy Sanok Rubber wzmacnia naszą pozycję rynkową i otwiera nowe możliwości biznesowe. Cieszymy się z uzgodnionej transakcji, która jest z założenia korzystna dla obu organizacjimówi Jani Hämäläinen, CEO Grupy Teknikum.

Grupa TeknikumYhtiötOy prowadzi działalność wytwórczą w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) i na Węgrzech (jeden zakład produkcyjny), posiada również spółkę handlową w Niemczech. Przychody Grupy Teknikumza okres 12 miesięcy (listopad 2022 – październik 2023) miały wartość około69 mln EUR (około 300 mln zł), a zysk na poziomie EBITDA około 7 mln EUR (ponad 30 mln zł). To około 20% przychodów i wyniku EBITDA Grupy Sanok Rubber za ostatnie cztery kwartały.

Oferta produktowa Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.Historia Teknikum sięga 1898 roku, kiedy została założona firma SuomenGummitehdas. W obecnej formie i pod obecną nazwą Grupa Teknikum powstała w 1989 roku po przejęciu części działalności firmy Nokia.

Ostateczna cena nabywanych udziałów Teknikum zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (Enterprise Value), która wynosi 46,7 mln EUR(około 200 mln zł) z zastosowaniem przewidzianych w umowie korekt dotyczących poziomu kapitału obrotowego i zadłużenia netto, wyliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów zamknięcia transakcji. Sanok Rubber zamierza sfinansować akwizycję ze środków dostępnych w ramach linii kredytowych oraz ze środków własnych (stan gotówki na koniec września br. to 133,8 mln zł).

Przejęcie Grupy Teknikum zależy od uzyskania zgody fińskiego Ministra Spraw Gospodarczych i Pracy [fin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)] na nabycie udziałów przez podmiot zagraniczny. Według oczekiwań, spełnienie tego warunku oraz nabycie udziałów Teknikumprzez Sanok Rubber powinno nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku.

 

***

Sanok RubberCompany (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych z ponad 90-letnią tradycją. Produkty ze względu na technologie wytwarzania można podzielić na artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe. Sprzedaż realizowana jest globalnie, a wyroby wykorzystywane są w:

  • motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne),
  • budownictwie (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne, systemy elewacji wentylowanych),
  • przemyśle (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).

Od 1997 roku Sanok RC jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Sanok RC można znaleźć pod adresem www.sanokrubber.pl.