Najbliższe wydarzenia

Sanok Rubber widzi duży długoterminowy potencjał w motoryzacji

lis 17, 2021

Data: 17 listopada 2021 roku

Temat: Omówienie sytuacji Grupy Sanok Rubber po Q3 2021 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Sanok Rubber widzi duży długoterminowy potencjał w motoryzacji

 

Grupa Sanok Rubber ma za sobą bardzo dobre trzy kwartały 2021 roku, pozytywnie należy również ocenić sam trzeci kwartał, szczególnie na tle otoczenia biznesowego i biorąc pod uwagę wysoką bazę porównawczą sprzed roku [więcej tutaj].

Za nami ciężki kwartał, obciążony rosnącymi cenami surowców, transportu, nośników energii i płac. Ceny surowców dalej rosną. W motoryzacji widzimy zaniepokojenie, z kolei w sektorze przemysłowym sytuacja jest przyzwoita, dobrze dzieje się również w budownictwie. W tym ostatnim segmencie procentują dodatkowo nasze wcześniejsze inwestycje w nowe produkty i pozyskiwanie nowych klientów – wskazał Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

Staramy się ustabilizować w obecnym otoczeniu, szczególnie w motoryzacji widzimy wiele niewiadomych, ale bardziej w krótkim terminie. Długoterminowo patrzymy z optymizmem w przyszłość, motoryzacja ma dla nas duży potencjał. Natomiast mamy też świadomość, że zanim ten sektor gospodarki wróci do normalnych standardów funkcjonowania, to minie 4-6 kwartałów z potencjalnymi zaskoczeniami i ciągłą niepewnością. Cieszy nas na pewno pozytywne przełożenie naszych działań w pozostałych segmentach działalności, co widać już teraz – dodał Prezes Szamburski.

W działalności finansowej Grupy Sanok Rubber należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim w oczy rzuca się zmniejszenie kredytów o 40 mln zł, a także obciążająca saldo gotówkowe wypłata dywidendy (27 mln zł, 1 zł na akcję) – w 2020 roku dywidendy nie było.

Dodatkowo odbudowaliśmy zapasy, co już samo w sobie tłumaczy różnicę w wartości przepływów pieniężnych rok do roku, czyli 45 mln zł. W 2020 roku wychodziliśmy w III kw. z zastoju i znacząco zmniejszyliśmy wtedy zapasy w ślad za mocnym odbiciem w motoryzacji. Obecnie natomiast mamy do czynienia z przestojami produkcyjnymi spowodowanymi brakami czipów, więc mamy na koniec września spiętrzenie zapasów, które są realizowane już do produkcji u naszych klientów – wskazał Piotr Dołęga, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Sanok Rubber Company S.A.

Uczestników spotkania interesowały także działania strategiczne oraz inwestycje.

Pracujemy nad kilkoma celami akwizycyjnymi, ale raczej nic w tym obszarze nie wydarzy się do końca roku. Rozszerzamy portfel produktowy organicznie, akwizycje są dodatkowymi projektami. Z kolei CAPEX w tym roku oceniamy na około 40 mln zł, czyli mniej niż zakładaliśmy pierwotnie. Jesteśmy ostrożni, dodatkowo dochodzi kwestia dostępności urządzeń i maszyn, przesunięć u wykonawców inwestycji – powiedział Prezes Piotr Szamburski.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach dostępnych poniżej.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji

Informacja prasowa nt. wyników Q3 2021

Raport okresowy za Q3 2021 Grupy Sanok Rubber Company