Raport bieżący z plikiem 3/2023

 

Podstawa prawna: Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wpłynięciu w dniu 5 stycznia 2023 roku w późnych godzinach wieczornych skorygowanego zawiadomienia od PTE Allianz Polska S.A., dotyczącego zmiany stanu posiadania znacznego pakietu akcji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku.

 

Treść skorygowanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl