Smart metering ma ogromny potencjał

Smart Grids Polska, kwartalnik i portal poświęcony inteligentnym sieciom, przeprowadził obszerny wywiad z Januszem Niedźwieckim, prezesem Apatora. W zapisie rozmowy znajdziemy m.in. ocenę i komentarz prezesa wobec wyników Grupy Apator za 2011 rok. Dowiemy się, że były one lepsze niż spółka zakładała, a co więcej – były najlepsze w historii spółki. Dodatkowo, prognozy finansowe na ten rok są jeszcze wyższe (70-75 mln zł zysku netto wobec 51,5 mln zł w zeszłym roku).

Wywiad porusza również oczywiście bezpośrednio tematykę smart meteringu. Segment urządzeń komunikujących się z otoczeniem zyskuje bowiem na rynkowym znaczeniu w ujęciu globalnym. W wywiadzie, do którego lektury zachęcamy, prezes Niedźwiecki ujawnia, jak idzie sprzedaż innowacyjnych urządzeń, jak duży mają one potencjał rynkowy i jak wyglądają plany sprzedażowe segmentu smart metering w Polsce, jak i na świecie w perspektywie 2012 roku.

[Dowiedz się więcej]