Raport bieżący z plikiem 15/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sonel S.A z siedzibą w Świdnicy informuje, iż w dniu 29
czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób:

Skład osobowy i pełnione funkcje:

Andrzej Diakun – Przewodniczący Rady Nadzorczej SONEL S.A

Mirosław Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A

Maciej Posadzy – Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A

Stanisław Zając – Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A

Andrzej Kasperek – Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A

W załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Sonel SA