Michał Sztabler z DM Trigon w swojej prognozie na 2Q2012 przewiduje, że spółka powinna
wygenerować około 1,6 mln PLN zysku netto przy 13 mln PLN przychodów.

więcej