Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy
informuje, iż w dniu 20.12.2013r. otrzymał Decyzję nr DKK-161/2013
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) zawierającą
zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez SONEL
S.A. z partnerem zagranicznym Holley Metering LTD z siedzibą w Hangzhou
(Chiny) – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie
Polski. Treść decyzji zawiera załącznik do niniejszego raportu
bieżącego. Informacja o zamiarze koncentracji została podana do
publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 6.11.2013 r.

[Załączniki]