Zarząd SONEL S.A. powziął w dniu dzisiejszym
informacje o następujących transakcjach osób powiązanych: Osoba mająca
dostęp do informacji poufnych kupiła w dniach 27 i 28 czerwca 2011 r.
399 sztuk akcji SONEL S.A. po średniej cenie 5,03 zł. Osoba zobowiązana
nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. Podstawa
prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie
Instrumentami Finansowymi
.